Algemene voorwaarden

Onze deuren gaan 10 minuten voor de aanvang van de workshop open. Kom dus zeker op tijd.
Indien u te laat komt is dit geen reden om dingen te herhalen of om de workshop langer te laten duren.
Geef aan alle deelnemers een goede weg beschrijving !


We zijn vlot bereikbaar en hebben voldoende parkeerplaatsen voor de deur.
Ook is er een gemakkelijke busverbinding die vertrekt & stopt voor de deur.
Het volledige bedrag dient uiterlijk bij aanvang van de workshop cash betaald te worden.

 

Vermeld bij de mededeling uw naam en datum van de workshop.
Bij workshops is er een goede hygiëne vereist. Er wordt verwacht dat iedereen zich hieraan houdt.
Indien er mensen zijn die het goede verloop van de workshop verstoren dan behouden wij het recht
om de workshop vroegtijdig af te breken zonder terugbetaling.

 

Alle deelnemers zijn verzekerd. Indien u denkt schade te hebben geleden dient u dat schriftelijk te melden.
Bij voorkeur geeft u het juiste aantal deelnemers tijdig door zodat we hiermee rekening kunnen houden.                                                                                                                                            Indien dit aantal niet op de workshop komt opdagen, dient er 50% van de deelnameprijs betaald te worden                                                                                                                                        om de gemaakte onkosten te dekken.


Bij annulatie van een verjaardagsfeestje / workshop gelden de volgende regels:
- 3 weken op voorhand dient 10% van de totale som betaald te worden;
- 2 weken op voorhand dient 25% van de totale som betaald te worden;
- 1 week op voorhand dient 50% van de totale som betaald te worden
- Indien op de dag van de workshop een persoon niet komt opdagen dient de volledige som betaald te worden

 

Indien de workshop door Sjieke Dinges wordt geannuleerd krijgt u uw volledige bedrag terug.
Er kan geen schadevergoeding geëist worden.
Tijdens de verjaardagsfeestjes / workshops wordt er o.a. met noten gewerkt. Personen met een allergie zijn hiermee op de hoogte gebracht.

 

Reserveren met een geschenkbon doe je via mail met vermelding geschenkbon nummer en vervaldatum.
Er is maximum 1 cadeaubon te gebruiken per workshop.


Indien het opgegeven aantal minimum deelnemers bij een workshop niet bereikt wordt is het zo dat de totale som
betaald dient te worden overeenkomstig met dat minimum aantal deelnemers.
Voorbeeld: Ladies chocolate = minimum 6 dames => indien u met 4 komt betaald u voor 6.

 

De workshop kan ingekort worden op aanvraag; dit heeft echter geen invloed op de prijs.

Er worden dan item's weggeleten om op de juiste tijd klaar te zijn.